Login: Has´┐Ż´┐Żo:
Strona G│ˇwna

Witamy na stronie SelfCare Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug.

Strona ma na celu obs│ugŕ i pomoc w zakresie us│ug informatycznych, ktˇre s▒ udostŕpniane dla pracownikˇw dydaktycznych naszego Wydzia│u. Znale╝Š tu mo┐na przydatne informacje na tematy zawarte w menu strony. Strona zosta│a stworzona i udostŕpniona przez sekcje informatykˇw i docelowo ma zawieraŠ opis wszelkich procedur zwi▒zanych z udostŕpnieniem dla Pa˝stwa poszczegˇlnych us│ug.

Sekcja informatyki WZIEU

© 2019 | WZIEU US