System Druku

System Centralnego Wydruku

System Centralnego Wydruku (SCW) dziaa na Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug US i jest dostpny dla wszystkich osb posiadajcych imienne identyfikatory z chipem (dostp dla studentw umoliwia legitymacja studencka). System skada si z 8 urzdze wielofunkcyjnych (drukarko-kopiarko-skanery). Aktywacja urzdzenia nastpuje po zblieniu identyfikatora lub legitymacji studenckiej do czytnika. Cz urzdze wielofunkcyjnych ma moliwo wydrukw w kolorze (3 urzdzenia), a cz tylko czarno-biaych (5 urzdze). Maksymalny format wydruku to A3.
Oprogramowanie do obsugi Systemu Centralnego Wydruku jest zainstalowane na wszystkich komputerach administracji, komputerach zlokalizowanych w bibliotece oraz w pracowniach komputerowych. Dostp do SCW na komputerach oglnodostpnych jest moliwy dopiero po zalogowaniu si na indywidualne konto uytkownika. Na pozostaych komputerach korzystanie z systemu wymaga zainstalowania sterownikw i konfiguracji przez pracownikw Sekcji Informatyki.

System Centralnego Wydruku umoliwia:
 • Kopiowanie (kserowanie) dokumentw z moliwoci ustawiania parametrw kopiowania (jako, kolor, numeracja stron, dziurkowanie, zszywanie, skadanie/broszurowanie )
 • Skanowanie dokumentw i wysyk e-mailem. Zeskanowany dokument jest zapisywany w wybranym przez uytkownika formacie (PDF, JPEG, TIFF) i wysyany na adres poczty elektronicznej. Moliwe jest wysanie zeskanowanego dokumentu na adres wasnej skrzynki pocztowej lub okrelenie innego adresata/adresatw (tylko adresy w domenie @wzieu.pl)
 • Skanowanie OCR i wysyk e-mailem. Zeskanowany dokument jest zapisywany w edytowalnej formie w formacie okrelonym przez uytkownika (DOC, XLS, PDF z moliwoci wyszukiwania), a nastpnie wysyany jako zacznik na adres poczty elektronicznej.
 • Drukowanie dokumentw z komputera. System Centralnego Wydruku po zainstalowaniu na komputerze uytkownika jest widziany jako drukarka o nazwie - Punkt Druku. Wydruki realizowane s w systemie podajcym to znaczy, e dokument wysany z komputera moe by wydrukowany na dowolnej drukarce SCW. System Centralnego Wydruku posiada modu Wydruku Mobilnego, ktry umoliwia drukowanie dokumentw z urzdze mobilnych (tablety, telefony oraz komputery znajdujce si poza Wydziaem). Wydruk odbywa si poprzez wysanie dokumentu na adres mailowy SCW - print@wzieu.pl. Dokumenty s drukowane dopiero po zalogowaniu si uytkownika na konkretnym urzdzeniu za pomoc karty chipowej. Maksymalny czas od wysania dokumentu do jego wydruku wynosi 72 godziny. Po tym czasie pliki s automatycznie usuwane z sytemu.
Ograniczenia:
 • Wydruki z urzdze podczonych bezprzewodowo (WIFI) i zlokalizowanych poza Wydziaem mog by wysyane jedynie poprzez modu Wydruku Mobilnego
 • Wydruki mobilne poprzez adres mailowy mog by wysyane wycznie z adresw pocztowych w domenie @wzieu.pl
 • Skanowane dokumenty mog by wysyane jedynie na adresy mailowe w domenie @wzieu.pl

Lokalizacja punktw Systemu Centralnego Wydruku

Oglnodostpne:
 • Budynek Sil - Centrum informacji menederskiej (parter, rodkowa klatka schodowa, naprzeciwko windy. Wejcie przez bibliotek) - 1 urzdzenie kolorowe + 1 urzdzenie czarno-biae.
Dostpne tylko dla pracownikw:
 • Budynek SIL - pokj S204 (1 urzdzenie czarno-biae),
 • Budynek SIL - S114 (2 urzdzenia czarno-biae),
 • Budynek SIL - S126 (1 urzdzenie kolorowe + 1 urzdzenie czarno-biae),
 • Budynek gwny WZiEU - 2 pitro, obok pokoju 206 (1 urzdzenie kolorowe).

Przydatne dokumenty:
© 2019 | WZIEU US